Szkolenia i jakość dla Grupy GRAF

Ciągłe szkolenie i aktualizacja: są to podstawowe działania, stanowiące niemalże hasła przewodnie dla przedsiębiorstw, które inwestują swój czas i zasoby w innowację i jakość. Grupa GRAF stanowi wielobranżowy zespół bazujący na technologii i innowacjach, gdzie w każdym z obszarów działania Jednostek Biznesowych niezbędne są jednocześnie umiejętności techniczne, specjalizacja i spojrzenie z szerszej perspektywy, przy czym ostatecznym celem jest pokonanie wyzwań technologicznych naszych czasów, a przede wszystkim przodowanie w kierowaniu przyszłym rozwojem.

Jest to możliwe dzięki szkoleniu, które jest potężną dźwignią wzrostu, tworzy wartość dodaną i umiejętności w obrębie przedsiębiorstwa, oraz sprzyja również rozwojowi wykształcenia i doświadczenia zawodowego poszczególnych osób. Wysokie umiejętności i właściwe zastosowanie to zatem w skrócie 2 bieguny, pomiędzy którymi toczy się gra o innowację.

Pod tym względem kurs, który zakończył się w piątek 25 listopada, stanowił ważny krok w kierunku rozwoju umiejętności i profesjonalizmu.

Biuro ds. jakości GRAF Synergy, BU GRAF Industries, które dzięki patentowi V-Perfect zrewolucjonizowało sektor maszyn CNC do produkcji okien PVC, uczestniczyło w dwudniowym szkoleniu odświeżającym w zakresie metrologii stosowanej. Szkolenie to pozwoliło naszym kursantom pogłębić wiedzę na temat zagadnień kluczowych dla jakości, takich jak identyfikacja metody i przyrządu pomiarowego najbardziej odpowiednich do weryfikacji tolerancji geometrycznych, prawidłowa interpretacja danych oraz zapobieganie błędom pomiarowym typowym dla pomiarów mechanicznych przy użyciu suwmiarki, mikrometru, czujnika zegarowego i kluczy dynamometrycznych.

Riccardo Massari, kierownik biura ds. jakości GRAF Synergy, komentując to doświadczenie w imieniu wszystkich uczestników, potwierdził, że kurs „z pewnością posłużył utrwaleniu niektórych podstawowych pojęć w zakresie pomiarów i wyeliminowaniu, jeżeli istniały, ewentualnych wątpliwości co do tolerancji geometrycznych leżących u podstawy codziennej pracy”.

Doskonały wynik, a zatem: większa precyzja i mniej błędów = jakość GRAF.