V-Perfect

V-Perfect is de eerste en unieke technologie in de wereld die een esthetisch perfect verstek in PVC ramen kan garanderen, dit door te lassen zonder lasnaad.

Een nieuwe standaard die zorgt voor oneindige mogelijkheden en toepassingen.

 
 
Dankzij een gepatenteerde technologie die zorgt voor een perfecte uitlijning van de verstekken, kunnen we PVC ramen aanbieden met een uitzonderlijke afwerkingsniveau dat minstens even goed is als dat van houten of aluminium ramen. Het geweldig resultaat kan niet bereikt worden met een andere lasmethode die daarenboven ook nog eens een technologie openstelt met oneindige creatieve en architecturale mogelijkheden.

 

ZONDER V-Perfect

Elke andere lastechnologie in PVC ramen brengt een lasrestrictie met zich mee, die zelfs na het oppoetsen en bijkleuren (en bijhorende kosten) de beperkingen en limieten van PVC blootlegt.

 

 


MET V-Perfect

Enkel een raam vervaardigd met de V-Perfect is perfect vanuit elk gezichtspunt en garandeert een 100% esthetisch resultaat. Dit is een belangrijke toegevoegde waarde voor zowel de producent als de eindklant, dit door de V-Perfect.

 

OBEN